SDM  perpustakaan  di  Perguruan  Tinggi  memegang  peran  yang  sangat  penting untuk kemajuan perpustakaan sebagai jantung ilmu pengetahuan dan peradaban. Menjadi pengelola perpustakaan yang profesional dan dedikatif menjadi harapan bagi personalia yang berkecimpung di dunia perpustakan. Mengenai SDM Perpustakaan FEB UNDIP dapat dilihat pada Gambar berikut: